montaz

[PL ONLY][SCHOOL] montaz podzespolow komputera
git clone git://git.kocotian.pl/montaz.git
Log | Files | Refs

commit 5cc2e37fce2ae79ada58d04e41408cf73bf752a0
parent 9ebc21ba88debb6fd318d04a76b54333c88f26ae
Author: kocotian <kocotian@kocotian.pl>
Date:   Tue, 19 Jan 2021 10:35:04 +0100

procesor 100% (-pasta), źródła

Diffstat:
MTEMATY.wiki | 2+-
Mmontaz | 73+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------
Apix/procesor/montaz/1.jpg | 0
Apix/procesor/montaz/2.jpg | 0
Apix/procesor/montaz/3.jpg | 0
Apix/procesor/montaz/4.jpg | 0
Apix/procesor/montaz/5.jpg | 0
Apix/procesor/montaz/6.jpg | 0
Apix/procesor/montaz/7.jpg | 0
9 files changed, 58 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/TEMATY.wiki b/TEMATY.wiki @@ -1,6 +1,6 @@ = TEMATY = * [ ] płyta główna (format ATX) -* [ ] procesor (wybrać sobie Intel lub AMD) +* [X] procesor (wybrać sobie Intel lub AMD) * [ ] chłodzenie (radiator aktywny lub pasywny) * [ ] karta graficzna * [ ] pamięć RAM diff --git a/montaz b/montaz @@ -3,21 +3,6 @@ Montaż i demontaż zestawu komputerowego -Płyta główna - -Podstawowym elementem każdego komputera jest płyta -główna, która pozwala na zamontowanie innych podzespołów -komputera takich jak procesor czy jego chłodzenie oraz -zezwala na komunikację między nimi. - -Aby jednak móc na płycie głównej -zamontować różnorakie podzespoły, -ona sama najpierw wymaga montażu. - -# TODO: montaż - -\ - Procesor Aby zamontować procesor na płycie głównej, @@ -57,7 +42,41 @@ montaż procesora w błędnym kierunku: @pix/procesor/intel/4.jpg -# TODO: montaż +Aby zamontować procesor na płycie +głównej, najpierw należy odbezpieczyć +gniazdo procesora. W tym celu należy +pociągnąć dźwignię aby podnieść pokrywkę. + +@pix/procesor/montaz/1.jpg + +@pix/procesor/montaz/2.jpg + +Następnie należy w prawidłowy +sposób, delikatnie umieścić +procesor w gnieździe. + +@pix/procesor/montaz/3.jpg + +Po umieszczeniu procesora w gnieździe +nie wolno go dotykać! Mogłoby to +uszkodzić styki znajdujące się w +sockecie. + +@pix/procesor/montaz/4.jpg + +Po tym wystarczy jedynie użyć +dźwigni aby zamknąć socket. Wtedy +również powinna odpaść czarna +pokrywa zabezpieczająca socket. + +@pix/procesor/montaz/5.jpg + +@pix/procesor/montaz/6.jpg + +Procesor jest zamontowany. + +@pix/procesor/montaz/7.jpg + # TODO: pokazać jak nałożyć pastę termoprzewodzącą \ @@ -87,6 +106,21 @@ wydajności i pojemności. \ +Płyta główna + +Podstawowym elementem każdego komputera jest płyta +główna, która pozwala na zamontowanie innych podzespołów +komputera takich jak procesor czy jego chłodzenie oraz +zezwala na komunikację między nimi. + +Aby jednak móc na płycie głównej +zamontować różnorakie podzespoły, +ona sama najpierw wymaga montażu. + +# TODO: montaż + +\ + Karta graficzna Aby móc wyświetlać grafikę na nowoczesnym komputerze @@ -120,3 +154,10 @@ USB czy słuchawek bez konieczności sięgania do tylnej części komputera. # TODO: montaż + +\ + +Źródła: + +https://4.bp.blogspot.com/ +https://www.youtube.com/watch?v=z3d0j-12v0Q diff --git a/pix/procesor/montaz/1.jpg b/pix/procesor/montaz/1.jpg Binary files differ. diff --git a/pix/procesor/montaz/2.jpg b/pix/procesor/montaz/2.jpg Binary files differ. diff --git a/pix/procesor/montaz/3.jpg b/pix/procesor/montaz/3.jpg Binary files differ. diff --git a/pix/procesor/montaz/4.jpg b/pix/procesor/montaz/4.jpg Binary files differ. diff --git a/pix/procesor/montaz/5.jpg b/pix/procesor/montaz/5.jpg Binary files differ. diff --git a/pix/procesor/montaz/6.jpg b/pix/procesor/montaz/6.jpg Binary files differ. diff --git a/pix/procesor/montaz/7.jpg b/pix/procesor/montaz/7.jpg Binary files differ.