montaz

[PL ONLY][SCHOOL] montaz podzespolow komputera
git clone git://git.kocotian.pl/montaz.git
Log | Files | Refs

commit 506455f0f2008d5436772f63c806b8a4ffc1ebc3
parent e3c4a622e234a419b9b9ce38cf6d4d3cecfd4d22
Author: kocotian <kocotian@kocotian.pl>
Date:   Mon, 18 Jan 2021 20:03:25 +0100

nowe opisy (częściowo)

Diffstat:
MTEMATY.wiki | 5+++++
Mmontaz | 25+++++++++++++++++++++++--
2 files changed, 28 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/TEMATY.wiki b/TEMATY.wiki @@ -8,5 +8,10 @@ * [ ] podłączenie panelu frontowego (panel do którego podpinaliście m.in. PW switch na zajęciach) == æ == +* [ ] krótkie opisy dla każdego podzespołu * [ ] opis jak dany podzespół komputerowy zamontować do płyty głównej i ewentualnie gdzie, co, z czym podłączamy. * [ ] na co zwracać uwagę przy montażu danego podzespołu +* [ ] dużo grafik +* [ ] więcej grafik +* [ ] jeszcze więcej grafik +* [ ] emoji diff --git a/montaz b/montaz @@ -64,18 +64,37 @@ montaż procesora w błędnym kierunku: Chłodzenie +Jednym z podstawowych elementów które mieszczą +się w komputerze jest również chłodzenie. Jest ono +niezbędnie ważnym elementem zestawu komputerowego, +gdyż zapewnia niższą temperaturę procesora, co +sprawia że zapobiega przegrzaniu. + # TODO: montaż # TODO: pokazać jak dobrze ogarnąć te śrubki \ -Karta graficzna +Pamięć RAM + +Bardzo ważnym podzespołem który znajduje się w każdym +nowoczesnym komputerze jest pamięć RAM. Na przestrzeni +lat na rynku pojawiło się wiele nowych gniazd na taką +pamięć aby móc zamontować więcej kości o większej +wydajności i pojemności. # TODO: montaż \ -Pamięć RAM +Karta graficzna + +Aby móc wyświetlać grafikę na nowoczesnym komputerze +potrzebna jest karta graficzna. Wiele modeli procesorów +ma wbudowaną kartę graficzną. Niestety, często do wielu +zaawansowanych zadań zintegrowany model jest zbyt słaby +do komfortowej pracy, więc w komputerze należy zamontować +dedykowaną kartę graficzną. # TODO: montaż @@ -83,10 +102,12 @@ Pamięć RAM Zasilacz +# TODO: opis # TODO: montaż \ Podłączenie panelu frontowego +# TODO: opis # TODO: montaż