montaz

[PL ONLY][SCHOOL] montaz podzespolow komputera
git clone git://git.kocotian.pl/montaz.git
Log | Files | Refs

commit 4cfa48069cfc1b4b2cd986c2378a257b4b552299
parent 5cc2e37fce2ae79ada58d04e41408cf73bf752a0
Author: kocotian <kocotian@kocotian.pl>
Date:   Tue, 19 Jan 2021 12:06:40 +0100

pasta / opis

Diffstat:
Mmontaz | 12+++++++++++-
1 file changed, 11 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/montaz b/montaz @@ -77,7 +77,17 @@ Procesor jest zamontowany. @pix/procesor/montaz/7.jpg -# TODO: pokazać jak nałożyć pastę termoprzewodzącą +\ + +Pasta termoprzewodząca + +Aby chłodzenie mogło wydajnie chłodzić procesor, +potrzebne jest zastosowanie specjalnej pasty która +bardzo dobrze przewodzi ciepło - struktura procesora +jest nierównomierna co sprawiałoby, że nie byłby on +chłodzony efektywnie. + +# TODO: nakładanie pasty \