montaz

[PL ONLY][SCHOOL] montaz podzespolow komputera
git clone git://git.kocotian.pl/montaz.git
Log | Files | Refs

commit 03f4ecbb725a0642d60c1cb8f5ed963b300c3e06
parent 05564d0fbae944592dd36e2dede6a3911cc2f739
Author: kocotian <kocotian@kocotian.pl>
Date:   Mon, 18 Jan 2021 15:32:37 +0100

tematy, TODO, poczatek mobo

Diffstat:
ATEMATY.wiki | 12++++++++++++
Mmontaz | 45++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-
2 files changed, 56 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/TEMATY.wiki b/TEMATY.wiki @@ -0,0 +1,12 @@ += TEMATY = +* [ ] płyta główna (format ATX) +* [ ] procesor (wybrać sobie Intel lub AMD) +* [ ] chłodzenie (radiator aktywny lub pasywny) +* [ ] karta graficzna +* [ ] pamięć RAM +* [ ] zasilacz +* [ ] podłączenie panelu frontowego (panel do którego podpinaliście m.in. PW switch na zajęciach) + +== æ == +* [ ] opis jak dany podzespół komputerowy zamontować do płyty głównej i ewentualnie gdzie, co, z czym podłączamy. +* [ ] na co zwracać uwagę przy montażu danego podzespołu diff --git a/montaz b/montaz @@ -1 +1,44 @@ -Montaż / demontaż zestawu komputerowego +# vim:ft=conf + + Montaż i demontaż +zestawu komputerowego + +Płyta główna + +Podstawowym elementem każdego komputera jest płyta +główna, która pozwala na zamontowanie innych podzespołów +komputera takich jak procesor czy jego chłodzenie oraz +zezwala na komunikację między nimi. + +Aby jednak móc na płycie głównej +zamontować różnorakie podzespoły, +ona sama najpierw wymaga montażu. + +# TODO: montaż + +Procesor + +# TODO: pokazać na co należy zwracać podczas montażu +# TODO: montaż +# TODO: pokazać jak nałożyć pastę termoprzewodzącą + +Chłodzenie + +# TODO: montaż +# TODO: pokazać jak dobrze ogarnąć te śrubki + +Karta graficzna + +# TODO: montaż + +Pamięć RAM + +# TODO: montaż + +Zasilacz + +# TODO: montaż + +Podłączenie panelu frontowego + +# TODO: montaż