dp

[PL ONLY] Simple and modular daemon
git clone git://git.kocotian.pl/dp.git
Log | Files | Refs | README | LICENSE

README.md (5351B)


   1 # Don't Panic
   2 
   3 Don't Panic to prosty, lekki i modularny daemon działający w tle. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie modułów będących najczęściej skryptami powłoki (chociaż mogą być również napisane w dowolnym innym języku programowania) i przekazywanie ich standardowego wyjścia do powiadomień. Moduły najczęściej pobierają i przetwarzają dane z serwera i wypisują je na standardowe wyjście.
   4 
   5 ![Powiadomienie z modułu COVID](img/covid.png)
   6 
   7 Powiadomienie z modułu COVID
   8 
   9 ![dpm - Półgraficzny menadżer dp](img/dpm.png)
   10 
   11 dpm - Półgraficzny menadżer dp
   12 
   13 ![Pobieranie modułu przy użyciu dpmi](img/moduleget.png)
   14 
   15 Pobieranie modułu przy użyciu dpmi
   16 
   17 ![Usuwanie modułu przy użyciu dpmi](img/moduleremove.png)
   18 
   19 Usuwanie modułu przy użyciu dpmi
   20 
   21 Don't Panic jest jedynie daemonem, do jego obsługi używa się oddzielnych programów niewbudowanych w rdzeń daemona, jak np. "Don't Panic Manager" służący m.in. do konfiguracji odstępów czasowych w jakich będą wykonywane moduły oraz "Don't Panic Module Installer" służący do pobierania i usuwania modułów.
   22 Sprawia to, że daemon podąża Filozofią UNIXa - "Pisz programy które robią jedną rzecz i robią ją dobrze. Rób programy aby pracowały ze sobą. Rób programy które łapią strumienie tekstowe, ponieważ to uniwersalny interfejs".
   23 
   24 ## Instalacja
   25 Aby zainstalować Don't Panic wraz z programami pomocniczymi służącymi do jego konfiguracji, będziesz potrzebować:
   26 - Systemu operacyjnego Linux (lub innego zgodnego z POSIX.1-2008)
   27 - Dostępu do konta root (lub uprawnień do zapisu w katalogu /usr/local)
   28 - Programu `make`
   29 - Kompilatora `GCC` (lub innego zgodnego z C99)
   30 - `libnotify` do wyświetlania powiadomień
   31 
   32 **Uwaga**: Każde polecenie zaczynające się od `#` wymaga uprawnień roota. Aby to wykonać najczęściej należy na początku każdego takiego polecenia wpisać `sudo`
   33 
   34 ### Instalacja `make` i `gcc`
   35 #### Debian i pochodne (Ubuntu, Mint, elementary...):
   36 ```sh
   37 # apt install make gcc
   38 ```
   39 
   40 #### Arch Linux i pochodne (Artix, ArchBang, Antegros...):
   41 ```sh
   42 # pacman -Sy make gcc
   43 ```
   44 
   45 ### Instalacja `libnotify`
   46 #### Debian i pochodne (Ubuntu, Mint, elementary...):
   47 ```sh
   48 # apt install libnotify-bin libnotify-dev
   49 ```
   50 
   51 #### Arch Linux i pochodne (Artix, ArchBang, Antegros...):
   52 ```sh
   53 # pacman -Sy libnotify
   54 ```
   55 
   56 ### Kompilacja i instalacja
   57 ```sh
   58 $ git clone https://git.kocotian.pl/dp
   59 $ cd dp
   60 $ make all
   61 # sudo make install
   62 ```
   63 
   64 ## Pierwsze uruchomienie
   65 Aby uruchomić daemon należy wpisać
   66 ```sh
   67 $ dp
   68 ```
   69 
   70 ## Konfiguracja
   71 Podczas instalacji zostają pobrane 3 moduły - `fortune`, `sentences` oraz `covid`. Wykonują się one w godzinnych odstępach czasowych. Aby zmienić odstępy czasowe, należy uruchomić półgraficzny menadżer daemona:
   72 ```sh
   73 # dpm
   74 ```
   75 Pozwala on skonfigurować odstępy czasowe lub wyłączyć daemona.
   76 
   77 ## Dodawanie i usuwanie modułów
   78 Don't Panic przychodzi z programem `dpmi` pozwalającym na dodawanie i usuwanie nowych modułów. Aby zainstalować moduł, należy wpisać:
   79 ```sh
   80 # dpmi -g <nazwa modułu>
   81 ```
   82 Przykładowo, moduł `weather` nie jest domyślnie instalowany. Aby z kolei usunąć moduł, należy wpisać:
   83 ```sh
   84 # dpmi -r <nazwa modułu>
   85 ```
   86 
   87 ## Powiadomienia się nie wyświetlają:
   88 Jeśli powiadomienia się nie wyświetlaja najprawdopodobniej brakuje programu wyświetlającego powiadomienia.
   89 Aby rozwiązać problem, najpierw należy spróbować wpisać komendę odpowiedzialną za wyświetlenie powiadomienia:
   90 ```sh
   91 $ notify-send "test"
   92 ```
   93 Jeśli komenda nie została znaleziona, należy wykonać ponownie krok polegający na instalacji biblioteki `libnotify`. Jeśli komenda została wykonana pomyślnie, ale nie pokazało się żadne powiadomienie może to oznaczać, że:
   94 - powiadomienia mogą być wyciszone/wyłączone. Należy je wtedy włączyć ponownie w ustawieniach
   95 - brakuje programu odpowiedzialnego za wyświetlanie powiadomień. Poleca się wtedy zainstalować program `dunst`:
   96 	- Debian, Ubuntu...:
   97 	 ```sh
   98 	 # apt install dunst
   99 	 ```
  100 	- Arch, Artix...:
  101 	 ```sh
  102 	 # pacman -Sy dunst
  103 	 ```
  104 	a następnie uruchomić ponownie system. Jeśli powiadomienia nadal się nie pokazują należy wpisać `dunst &`, jest to jednak rozwiązanie tymczasowe służące do sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie. Jeśli po wpisaniu `dunst &` powiadomienia się wyświetlają, należy rozważyć dodanie `dunst` do listy programów uruchamianych przy starcie.
  105 
  106 Jeśli powiadomienia dalej się nie wyświetlają, nie jest to niestety nasza wina :(, program podczas testów działał bezbłędnie.
  107 
  108 ## Opcjonalnie: Instalacja lokalna
  109 DP udostępnia plik `config.h` który zawiera różne zmienne konfiguracyjne. Ich zmiana pozwala m.in. na instalację lokalną dla jednego użytkownika. Aby to zrobić należy:
  110 - Otworzyć plik `config.h` i zmienić wszystkie wystąpienia `/usr/local` na np. `/home/jankowalski/.local`, gdzie `jankowalski` jest nazwą użytkownika
  111 - W pliku `Makefile` zmienić zawartość zmiennej `DESTDIR` na docelowy katalog
  112 - Przeprowadzić kompilację i instalację ponownie
  113 
  114 ## Opcjonalnie: Zmiana systemu wyświetlającego powiadomienia
  115 Aby zmienić system wyświetlający powiadomienia (domyślnie `libnotify`) należy:
  116 - Otworzyć plik `config.h`
  117 - Zmienić `notify-send` na własną komendę pozwalającą wyświetlać powiadomienia